Responsible gaming

Pauser / utestengelser

Type of breakNo. of breaks and exclusionsNo. of unique players
Rounded to the nearest 1,000
Exclusions 8 0005 000
180-day break 36 00011 000
30-day break 25 0008 000
7-day break 21 0005 000
1-day break 72 00029 000

Månedsgrenser

MånedsgrenseMaks beløpAntall spillere som
har satt grense
Gjennomsnittlig verdi
på valgt grense
TotalgrenseKr 20 000877 340Kr 4 471
Instaspill (delgrense)Kr 10 000738 243Kr 2 150
Multix (delgrense)Kr 2 700126 567Kr 2 100
Belago (delgrense)Kr 4 40053 664Kr 3 862

Dagsgrenser

DagssgrenserMaks beløpAntall spillere som
har satt grense
Gjennomsnittlig verdi
på valgt grense
TotalgrenseKr 20 000877 340Kr 2 607
Instaspill (delgrense)Kr 4000738 243Kr 830
Multix (delgrense)Kr 650126 567Kr 545
Belago (delgrense)Kr 90053 664Kr 816