Et løft for kvinnelige filmskapere og koreografer

Norsk Tipping begynte med å adressere skjev­fordelingen i idretten, men ulikhetene er ikke mindre i kulturlivet. Derfor var kulturen et naturlig neste steg. 

Før oppstarten av prosjektet UP i 2018 var tallenes tale klar: Kun to prosent av kvinnelige regissører i Norge hadde fått støtte fra Norsk Filminstitutt (NFI), og 20 prosent av filmene som hadde mottatt støtte hadde kvinnelige initiativtakere. Slik kunne det ikke fortsette.
Sammen med Talent Norge og NFI ble det derfor startet opp et ettårig utviklingsprogram. Kvinnelige filmskapere og regissører ble gjennom UP tilbudt et mentorprogram, individuell oppfølging og finansiering til å gjennomføre sine prosjekter.

Målet om at 80 prosent av deltakerne skulle produsere film i langformat innen tre år, ble nådd i 2019, to år før fristen.
Med så gode resultater i bagasjen, var det naturlig å ta steget videre til neste område hvor ulikhetene var store: Ballettkoreografi. For mens kvinnene tradisjonelt har vært stjernene på scenen, er det mannlige koreografer som har trukket i tømmene og regjert bak scenen.
På slutten av 2019 ble det derfor startet opp ytterligere et prosjekt i samarbeid med Talent Norge og Den Norske Opera og Ballett, denne gangen med mål om å løfte kvinnelige koreografer.
– Like muligheter er ett av Norsk Tippings hjertebarn, og vi ønsker å bruke innflytelsen vår for å påvirke kvinners utviklingsmuligheter i kulturlivet – på samme måte som vi gjør i idretten. Vi er imponert over hvor systematisk Talent Norge nærmer seg denne problemstillingen, og hvor tydelig de har klart å formulere målsettingene sine. Nå gleder vi oss til å være med på dette løftet for kvinnelige koreografer, sa Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid under lanseringen av prosjektet i november.