Godt grep om kundene

Aldri før har Norsk Tipping hatt så mange kunder som i 2019. I underkant av 2 040 000 personer over 18 år har deltatt i et spill fra Norsk Tipping i løpet av året, nesten 20 000 flere enn året før. Utviklingen er en pekepinn på at vi lykkes godt med kanaliseringen, et av hovedmålene i pengespillreguleringen.

Veksten kan også være en indikasjon på at myndighetene, gjennom Lotteritilsynets arbeid, lykkes med å begrense tilgjengeligheten til spillselskap uten tillatelse til å markedsføre seg eller selge spill i Norge. I en undersøkelse Norsk Tipping foretok blant nye kunder på sports- og kasinospill i 2019, sa to av tre at de spiller mindre hos utenlandske selskap enn for ett år siden. 16 prosent av disse oppgir at grunnen er at det er vanskelig å få betalt eller utbetalt penger gjennom norske banker.
Myndighetene jobber også med tiltak for å kunne håndheve forbudet mot markedsføring gjennom tv-kanaler som sender fra utlandet.

Kanalisering

Evnen til å samle flest mulig av pengespill-interesserte nordmenn om det lovlige spilltilbudet – kanalisering av spillelysten -, er en grunnleggende forutsetning for at dagens reguleringsmodell skal fungere godt. Regjeringen har lagt dette til grunn i stortingsmeldingen «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» fra 2017. Denne evnen speiles blant annet i enerettsaktørenes markedsandel, både med tanke på omsetning og kundeoppslutning.

Flere spiller lotteri

Det totale kundetallet er en god pekepinn på utviklingen, men ikke den eneste. Det er et poeng i seg selv at Norsk Tipping greier å beholde appellen i lotterikategorien. Lotterispill som Lotto, Vikinglotto, Eurojackpot og Extra er spill som i svært liten grad skaper spilleproblemer. Stor oppslutning om lotterispillene er i seg selv forebyggende, i stedet for at spillelysten flytter seg til raskere og mer risikoutsatte produkter som nettkasino og liveodds. Norsk Tipping har tradisjonelt et godt grep om lotterikategorien, og disse spillene samler i særklasse flest spillere.

Markedskampanjer Lotto

Supertrekning påske med ringevikarer

I Supertrekningen til påske ble det rekord i antall Lotto-millionærer i en og samme trekning. Vi trakk 54 Lotto-millionærer. I tillegg delte 12 personer førstepremiepotten, så totalt ble det 66 nye Lotto-millionærer den kvelden.
Siden vi skulle kontakte så mange vinnere på én kveld, hadde Norsk Tipping en noe utradisjonell stillingsannonse ute, blant annet på Finn.no – stilling som ringevikar på Hamar. Hele 1529 personer søkte på jobben! To heldige og dyktige unge personer fikk jobben, og møtte opp på Hamar og ringte vinnere påskeaften.
Omsetningen for Lotto i påskeuken endte på 109 millioner innlevert. Antall aktive kunder økte med 7 prosent.

Sjetil bestemmer

Lottos nye profilfilm, «Sjetil  bestemmer», handler om en helt vanlig mann i midten av tjue-årene, som hele livet har slitt med å si  kj-lyden. Når han vinner i Lotto, bestemmer han seg for at tiden er kommet for at verden kan være på  hans  premisser for en periode. Filmen skapte engasjement og debatt i sosiale medier, og fikk sølvfisk som beste reklamefilm på TV 2 i september.

Høstkampanje med livetrekninger

I Lottos høstkampanje bød vi på fem ekstra millioner. Det nye med denne kampanjen, var at vi fordelte de fem millionene på fem ulike aldersgrupper: 18-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år og 60 +.  En parallell kampanje med livesendinger på Facebook samlet 142 000 deltakere, og sendingene hadde på det meste over 10 000 samtidige seere.

I tillegg til gode kampanjer og reklamefilmer, er det liten tvil om at store førstepremiepotter er med på å gi lotteriene fart. Særlig drives Eurojackpot og Vikinglotto av store førstepremiepotter. Attraktiv førstepremiepott er derfor en viktig del av lotterispillene, og bidrar til at disse produktene beholder appellen i markedet. Rundt 15 prosent av reklamevisningene knytter seg til førstepremiepottene i disse spillene.

Lykkes med sport

Uregulerte selskaper markedsfører seg mot nordmenn særlig gjennom sport- og oddsspill og nettkasino/-bingo.
I lys av dette er vi fornøyd med kundeutviklingen på sport i 2019. At vi kan notere kundevekst, om enn liten, i et år uten et stort fotballmesterskap for herrer, er gledelig. Økningen er fordelt over alle alderssegmenter. Vi ser veksten som et tegn på at Norsk Tippings spilltilbud i denne kategorien svarer godt på kundenes etterspørsel. En undersøkelse blant nye sportsspillere hos Norsk Tipping bekrefter dette. Blant nye sportsspillkunder som har spilt både hos Norsk Tipping og hos utenlandske aktører, sier to av tre at de foretrekker spill hos Norsk Tipping. Over halvparten av disse spiller mindre hos uregulerte aktører nå enn for ett år siden.

Fotball-VM

Investeringen i fotball-VM for kvinner var like viktig som investeringene under herrenes mesterskap i 2018. Allerede etter seks dager hadde vi flere unike spillere på Oddsen på mesterskapet enn vi totalt hadde under EM 2017 og VM 2015. Vi kanaliserte tre ganger så mange nye spillere inn til Norsk Tipping i 2019 som vi gjorde i 2015. Norges kamper stod for 25 prosent av omsetningen. Norsk Tipping fremstod som en synlig samarbeidspartner til kvinnefotballen gjennom budskap i media, taktisk kommunikasjon og uttak fra sponsoravtalen. Norsk Tipping markerte seg tydelig på folkefesten på Kontraskjæret i Oslo, der VM-kampene ble vist på storskjerm.

Kasinovekst

Kong Kasino-kategorien har hatt en betydelig kundevekst de siste to årene, uten at tilbudet markedsføres. Veksten kommer i alle alderssegmenter.
Vi har gode indikasjoner på at denne veksten i stor grad går på bekostning av spill på utenlandske nettkasinoer. Samtidig vet vi at en større andel av omsetningen på Kong Kasino kommer fra risikospillere, enn tilfellet er for omsetning på f.eks. Lotto. Veksten for nettkasino påvirker derfor den «røde» andelen av Norsk Tippings inntekter i negativ retning. Dette utfordrer oss til en stadig forbedring av ansvarlighetsrammeverket vårt. Les mer om det her.
Likevel tyder våre undersøkelser på at flyttingen av kunder fra utenlandske aktører til Norsk Tipping i seg selv påvirker adferden i sunnere retning. En undersøkelse blant nye kasinokunder viser at spillere hos uregulerte aktører bruker mer penger på kasinospill enn spillere hos Norsk Tipping. På samme måte som for sportsspill, sier to av tre nye spillere hos oss at de foretrekker å spille hos Norsk Tipping framfor det utenlandske tilbudet

Nettbaserte spill

I 2019 har vi lansert nesten 100 nye kasinospill fra ulike leverandører. Dette skaper en bredde i porteføljen, og gir nyheter som kundene våre har ønsket seg. Bingoria har fått et ansiktsløft i 2019 og tilbyr både 30-, 75- og 90-tallsbingo, alle med noen nye minispill. Det oppgraderte tilbudet vil gi oss en portefølje som kanaliserer bedre enn før.

Effektivt tiltak

For Multix og Belago er kundeantallet synkende de to siste årene, og Norsk Tipping jobber med en fornyelse av dette tilbudet for å sikre attraktiviteten. Strukturendringer i handelen, med færre kiosker og annen servicehandel, er en del av forklaringen. Den viktigste enkeltårsaken til kundenedgangen, er likevel Norsk Tippings økte krav til ID ved innlogging til spillterminalene. For å bekjempe misbruk av spillerkort, innførte vi i 2019 såkalt OTP – One Time Password – for innlogging. Passordet, som sendes til spillerens mobiltelefon, har i stor grad bekjempet misbruk av spillerkort og spill på annen kundes ID. Vi har med andre ord ryddet unna fiktive spillere og gjort det vanskeligere å undergrave ansvarlighetsgrensene. Omsetningen på selskapets spillterminaler har blitt vesentlig redusert som følge av dette tiltaket.
Vi vet at Multix- og Belago-spillerne er en kundegruppe med høy grad av spillelyst, og mange av kundene spiller andre spill og spillkategorier. I 2019 spilte i underkant av 60 prosent av disse spillerne også via web eller mobil hos Norsk Tipping. Det viser at et bredt fysisk og digitalt spilltilbud er sentralt, både for å kanalisere spillelyst og for å hindre negativ kanalisering, siden kundene forflytter seg mellom fysiske og nettbaserte spilltilbud.

Norsk Tipping – Gi drømmen en sjanse

Norsk Tipping skal posisjoneres tydeligere mot en yngre målgruppe (under 40 år) og aktualiseres for målgrupper med god kjennskap til selskapet. Det norske folk skal forstå og påminnes Norsk Tippings rolle i samfunnet og «gi drømmen en sjanse» skal gjøres kjent for et bredt publikum. Et nytt kommunikasjonskonsept knyttet til dette, «Gi [drømmen] en sjanse» ble lansert på TV og i digitale kanaler i oktober.

Flere velger digitalt

Antall kunder i digitale kanaler vokste med ca. 10 prosent i 2019. Over 66 prosent av kundene kjøpte spill digitalt i løpet av året, og den digitale andelen av vår nettoomsetning endte på 59 prosent.

+10%

flere kunder i digitale kanaler i 2019

66%

av kundene kjøpte spill digitalt i 2019

59%

digital andel av nettoomsetningen i 2019

Selv om stadig flere av kundene benytter seg av de digitale kanalene, har Norsk Tipping som ambisjon å styrke sin posisjon og tilstedeværelse i handelen. Vi jobber med flere prosjekter sammen med våre handelspartnere for å utvikle framtidige kundevennlige løsninger, tilpasset en handel i stor endring. Vi tror at spillkunden vil etterspørre ulike måter å levere spill på, avhengig av situasjonen man befinner seg i. Digital teknologi er et viktig verktøy for å utvikle gode kundeopplevelser i disse treffpunktene, enten det er via mobilen eller hos kommisjonæren.
Per 31. desember hadde Norsk Tipping 3647 kommisjonærer. 1008 butikker var rene spill i kasse-formidlere. Det betyr at de selger spill via ferdigtrykkede produktkort som scannes og registreres i kassapunktet, uten at butikkene er ordinære kommisjonærer med spillterminal.
Ca. 4000 Multix-terminaler stod utplassert i handelen. Belago ble formidlet hos 211 lokalinnehavere (bingolokaler).

Markedsføring og synlighet

Markedsføring er en forutsetning for at Norsk Tipping skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Den er et viktig og nødvendig virkemiddel i arbeidet for å kanalisere spilleaktiviteten til det regulerte tilbudet, slik Norsk Tipping har i oppdrag.

Markedsføring av pengespill er et område som er underlagt særskilte regler og krav, og det er strengere regler for pengespillreklame enn det er for reklame for de fleste andre varer og tjenester. Hensikten er å sikre at markedsføring av pengespill blir gjennomført på en samfunnsmessig forsvarlig måte, med sikte på å begrense uheldig spilleadferd.
Omfanget av Norsk Tippings markedsføring skal ikke være større enn det som er nødvendig for å oppnå den nødvendige kanaliseringen. Det er en kontinuerlig prosess å definere hva som er riktig nivå i forhold til spillebehovet i samfunnet, noe som krever god og grundig innsikt i kundeatferd, risikofaktorer, markedsmekanismer og spillemarkedet generelt.

Flax til jul

Tiden før jul er en viktig periode for Flax. Nesten 30 prosent av Flax-omsetningen kommer i den perioden. Å telle ned til jul med Flax’ julekalender er blitt en tradisjon for mange. I 2019 solgte Norsk Tipping Flax julekalendere for ca. 123 MNOK, der den store kalenderen er mest populær. Det ble solgt over 750 000 fysiske og over 130 000 digitale kalandere. I 2019 økte antall unike spillere av den store, digitale julekalenderen med 11,5 prosent fra året før.

Rammer og føringer

I tillegg til det generelle lovverket om markedsføring og personvern i Norge, er dette de førende dokumentene for Norsk Tippings markedsføring av pengespill:
Eksterne føringer

  • Retningslinjer for markedsføring i regi av Norsk Tipping AS og Norsk Rikstoto, fastsatt av Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet.

Interne føringer

  • Policy for markedsføring
    • Retningslinje for markedsføring
    • Retningslinje for sponsing

Bransjestandard
Retningslinjene ivaretar krav som følger av European Lotteries’ Responsible Gaming Standard, som Norsk Tipping har forpliktet seg til å følge. Norsk Tipping ble revidert etter denne standarden i 2019, og fikk som første selskap full score i sluttrapporten.

Nedgang i reklamemarkedet

Bruttoverdien av Norsk Tippings reklamekjøp i fjor, var på 312 millioner kroner. Dette er en nedgang på 7 prosent sett mot 2018. I regnskapet bokføres faktiske utgifter knyttet til utarbeidelse, planlegging og plassering av markedsføring. (Se note 5).
Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at reklamemarkedet for pengespill totalt hadde en nedgang på 3 prosent i 2019, når man ser bort ifra digital markedsføring. Det betyr at pengespillreklame i 2019 sto for 3,1 prosent av all reklame i Norge, mot en andel på 3,2 prosent i 2018. I 2019 stod uregulerte aktører for 72 prosent av brutto medieomsetning på TV, mot en andel på 66 prosent i 2018.

Kanaler

Norsk Tipping har en bred tilnærming til markedskommunikasjon, og benytter et variert utvalg av kanaler for å kommunisere med ulike kundegrupper. I tillegg til kjøpt plass i tradisjonelle medier, er sosiale medier, 1:1-kommunikasjon, sponsorsamarbeid og kommisjonærer kanaler som brukes. Kanalene har ulike egenskaper, og god kjennskap til kanalenes egenart og kundenes adferd, er viktig for å treffe riktig form og nivå på kommunikasjonen.

  • 1:1-kommunikasjon forutsetter aktivt samtykke, og benyttes kun dersom kunden ikke er i risikosonen for spilleproblemer.
  • Sponsorvirksomheten bidrar til synlighet for Norsk Tippings selskapsmerke, og flatene som sponsorsamarbeidene gir oss tilgang til, brukes til formidling av Norsk Tippings samfunnsoppdrag og arbeid med samfunnsansvar. Les mer om sponsorvirksomheten her

Spillevett 2019 

Kommunikasjon med ansvarlighetsbudskap har bidratt til at enda flere av kundene våre har tatt i bruk ansvarlighetsverktøyene. Både spillevettreglene, selvtesten og spillregnskapet har hatt fokus i kommunikasjonen. Nye spillevett-filmer er bygd på innsikten om at folk flest forstår at det er smart å ha regler på en god del områder i livet – så også pengespill. Filmene er vist både i digitale kanaler og på TV. I tillegg har Norsk Tipping vært jevnlig til stede i egne kanaler med ansvarlighetsbudskap.

Kontroll og revisjon

Lotteritilsynet gjennomfører jevnlig kontroll og revisjon av Norsk Tippings markedsføring. Kontrollvirksomheten er har sin hjemmel i lov om pengespill, og er regulert i en egen instruks. Markedsføring er ett av ni områder av Norsk Tippings spillvirksomhet som Lotteritilsynet reviderer.
Tilsynet utarbeider tilsynsrapporter etter hver revisjon. Funnene fra revisjonen beskrives i rapporten, og Norsk Tipping plikter å lage oppfølgingsplaner for å korrigere eventuelle avvik som måtte avdekkes i revisjonen. Rapportene offentliggjøres på Lotteritilsynets nettsider.
I 2019 gjennomførte tilsynet Revisjon av markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.
Sett i lys av samfunnsoppdraget og konkurransesituasjonen, mener Lotteritilsynet at Norsk Tippings markedsføring per i dag er på et hensiktsmessig nivå. «Revisjonen har vist at Norsk Tipping bygger sine strategiske markedsføringsmål på analyser og innsiktsvurderinger. Dette gir grunnlag for å fastslå at Norsk Tipping har en bevisst og kunnskapsbasert tilnærming til å fastsette et riktig nivå på markedsføringen.», heter det i rapporten.
Revisjonen avdekket ett avvik. Lotteritilsynet konkluderte med at Norsk Tippings omtale av kasinospillene på egen nettside var i strid med pkt. 1.2 og pkt. 2.7 i retningslinjene for markedsføring. Konkret handlet avviket om bildene som ble brukt til å illustrere artikler om Kong Kasino. Bildebruken brøt etter tilsynets mening med kravet om at markedsføringen ikke må ha et innhold som fremstår som at deltakelse i spill fremmer spillerens sosiale aksept. Norsk Tipping har korrigert kommunikasjonen i henhold til tilsynets funn, og Norsk Tipping har nå ingen form for markedsføring knyttet til kasinospillene.
I tillegg til avviket, hadde tilsynet fem merknader i form av anbefaling om forbedringer.