Styret

Linda Bernander Silseth

Styreleder
Født: 1962
Vært i styret siden: 2015
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Andre styreverv: Styreleder Nasjonalmuseet, styremedlem i Avinor, styremedlem i Handelsbanken, medlem av Advisory Board for Kongeparken AB, styremedlem i Foss Fabrikker/Foss Bad AS
Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole
Stilling: Styreleder og styremedlem
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm.dir Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling

Per Olav Monseth

Nestleder
Født: 1979
Vært i styret siden: 2017
Leder av styrets kompensasjonsutvalg

Andre styreverv: Styremedlem i Trønder Energi AS, Danica Pensjonsforsikring AS, Bitastad, Devico og Deltager AS
Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA)
Stilling: Daglig leder i Salvesen & Thams
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

David Hansen

Styremedlem
Født: 1978
Vært i styret siden:  2015
Medlem av styrets revisjonsutvalg

Andre styreverv:  Styremedlem i Stiftelsen Oslo Philanthropic Exchange (OPX) samt Stiftelsen T11.
Utdannelse:  Jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling:  Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge
Tidligere viktige posisjoner og stillinger:  Styremedlem i Vinmonopolet og Kirkens Nødhjelp, bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom, fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit H+K Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen

Anne Lise Meyer

Styremedlem
Født: 1968
Vært i styret siden: 2015
Medlem av styrets revisjonsutvalg

Andre styreverv: Styreleder i Berner Gruppen (tidligere Avishuset Dagbladet), styremedlem Bertel O. Steen kapital AS, styremedlem Sissener AS.
Utdannelse: BSc, Bachelor of management fra BI
Stilling: Styreleder og styremedlem
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør i investeringsselskapet Hamang AS, administrerende direktør i Gillette Group, ledende stillinger i blant annet Hewlett-Packard og Netcom, nestleder i styret i Bank2, styremedlem i Komplett ASA, Dagbladet, DB Medialab og Rec Solar ASA

Andreas Egge Thorsheim

Styremedlem
Født: 1980
Vært i styret siden: 2017

Andre styreverv: Dagens Næringsliv, Filter Media, Equality Check
Stilling: Administrerende direktør i Otovo
Utdannelse: Cand. Oecon og siv.øk. NHH, Master i Internasjonal Ledelse fra NHH og London School of Economics
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Produktdirektør i Opera Software, adm. dir. i Bergens Tidende, CFO/COO i Schibsted Norge.

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem
Født: 1979
Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Styreleder i Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, styreleder Vie grannelag
Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane
Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteritilsynet- og stiftelsestilsynet, regionssekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen

Bjørn Vidar Mathisen

Styremedlem, ansattes representant
Født: 1958
Vært i styret siden: 2015
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Utdannelse: Ingeniør
Stilling: Seniorrådgiver omnikanal distribusjon i Norsk Tipping
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 1993-1995

Linda Reinhardsen Frisvold

Styremedlem, ansattes representant
Født: 1976
Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Tillitsvalgt, vara styremedlem og studieleder i NTL Norsk Tipping
Utdannelse: Allmennlærer/adjunkt – Høgskolen i Hedmark, Hamar, prosjektstyring og prosjektarbeid – Høgskolen i Hedmark, Rena, webmaster – Høgskolen i Hedmark, Rena, engelsk – Høgskolen i Hedmark, Hamar, pedagogisk veiledning – Høgskolen i Hedmark, Hamar
Stilling: Forretningsrådgiver, Scrum Master og Product Owner i IT Utvikling
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen AS, Fagansvarlig Opplæring Norsk Tipping

Dag Westby

1. varamedlem
Født: 1960
Varamedlem i styret siden: 2009
Leder av styrets revisjonsutvalg

Utdannelse: Juridicum
Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring Forsvarsbygg Stab
Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary

Line Margrethe Rustad

2. varamedlem
Født: 1970
Varamedlem i styret siden: 2009

Andre styreverv: Styremedlem festspillene i Elverum, Terningen Arena idrett og kultur AS, Teater Innlandet
Utdannelse: Informasjon, administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark
Stilling: Kultursjef i Elverum kommune
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Ansatt på Glomdalsmuseet, informasjonsrådgiver i Norsk Tipping, representant i Hedmark fylkesting 99-11 og Elverum kommunestyre 95-09 og medlem av Høgskolestyret i Hedmark

Pål Enger

Varamedlem ansattes representant
Født: 1971
Varamedlem til styret siden: 2019

Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik
Stilling: Sponsoransvarlig

Marie Mjåseth

Varamedlem ansattes representant
Født: 1983
Varamedlem til styret siden: 2019

Utdannelse: Master i Teknologi, organisasjon og læring fra UiO. Design Thinking: Strategisk design for innovasjon (NHH/UiB/HVL)
Stilling: Forretningsutvikler